Aktualności

Ogłoszenia

 

Zajęcia adaptacyjne

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich, które odbędą się: 27,28,29.08 w godzinach 9:30-11:30.

 

Prosimy o zabranie na zajęcia obuwia na zmianę.

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY

WAŻNA INFORMACJA !!!

Szanowni Państwo, przypominamy, że 11 czerwca 2019 roku mija termin składania

Potwierdzenia woli zapisu dziecka na wakacje.

 

                                                                                                                 

!!!!!!   DYŻUR WAKACYJNY  !!!!!!

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Od 28 maja do 31 maja

2.

Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny

6 czerwca godz. 12:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia

do 11 czerwca

4.

Informacja o liście dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

13 czerwca godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny

17 czerwca godz. 12:00

 

 Po druk wniosku  oraz wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zapraszamy do sekretariatu placówki lub na strony:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UWAGA RODZICE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

W czasie upalnych dni prosimy, aby dziecko obowiązkowo miało nakrycie głowy.

 

         

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Państwo przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach. W związku z powyższym pierwsza wpłata rodziców nastąpi do 10 lutego 2019 r. za godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wg wcześniejszych wskazań rodziców ujętych w deklaracjach złożonych we wrześniu 2018 r.
 i ewentualnych późniejszych aneksach.

Liczone są jak do tej pory, pełne godziny pobytu, zgodnie z § 3 uchwały NR LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi