Aktualności

Ogłoszenia

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci w przedszkolu clipart

PRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Ja i Poznań w jesiennym obiektywie”

CEL KONKURSU:
-
poznanie piękna otaczającej przyrody jesienią;
-
rozwijanie zainteresowań fotografowaniem, jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem
-
dostrzeganie uroczych zakątków przyrody jesienią w swoim regionie.

REGULAMIN KONKURSU:
- konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci i ich rodziców;
- każde dziecko do konkursu może zgłosić 1 pracę wykonaną wspólnie z rodzicem;
- format pracy:  1 zdjęcie 15  x 21 cm lub kolaż 2 – 3 zdjęć mniejszego formatu naklejonych na  kolorową kartkę A 4, tak aby powstała ramka wokół pracy; ramkę można dodatkowo ozdobić
- zdjęcie należy podpisać z tyłu ramki imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy, do której dziecko uczęszcza;
- laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy wraz z drobnymi upominkami.

TERMIN: termin oddawania prac od 11.10. do 27.10.2017r. Prace należy składać u nauczycielek
w grupie, do której uczęszcza dziecko.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie!

 

DRODZY RODZICE!!!

Przekazujemy informacje w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIX/679/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Poza czasem wymienionym w §1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/866/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2017r.wprowadza się następującą zmianę: w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu;„Opłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy dzieci w wieku do lat 5”

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

  

  Drodzy rodzice i dzieci!

        Serdecznie zapraszamy do naszego PRZEDSZKOLNEGO KĄCIKA WYMIANY KSIĄŻEK,                              który znajduje się w szatni na I piętrze.

Jeśli w Państwa biblioteczkach domowych znajdują się książki dla dzieci, z których już nie korzystacie prosimy o przyniesienie ich do przedszkola i pozostawienie w  PRZEDSZKOLNYM KĄCIKU WYMIANY KSIĄŻEK.

Z tego miejsca inne dzieci będą mogły wypożyczać książki do przeczytania, a potem oddać je z powrotem, by wypożyczyć następną interesującą książkę.

  

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi