Aktualności

Ogłoszenia

UWAGA RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH !!!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne, grupy I "Rybki", które odbędą się 
26 czerwca 2018 roku  (wtorek) o  godz: 15:00.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

 

Podobny obraz

 

DYŻUR WAKACYJNY

  W okresie letnim nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu. Rodziców, którzy zapisali swoje dzieci na dyżur, prosimy o pobranie kart zgłoszeniowych, które znajdują się u nauczycielek w poszczególnych grupach wiekowych. Ostateczny termin składania  deklaracji upływa 18 czerwca 2018 roku.

 

W sierpniu dyżur pełni Przedszkole nr 66 przy ul. Noskowskiego.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych i przetwarzania danych osobowych karty zgłoszeniowe na miesiąc sierpień wydawane są w Przedszkolu nr 66 w dniach
od 5.06.2018 roku - 12.06.2018 roku.

Karty znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola. 

 

 

DRODZY RODZICE!!!

Przekazujemy informacje w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIX/679/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Poza czasem wymienionym w §1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/866/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2017r.wprowadza się następującą zmianę: w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu;„Opłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy dzieci w wieku do lat 5”

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

  

  

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi