Aktualności

Ogłoszenia

               Uwaga Rodzice !!!

 

Z e-maili grupowych nauczyciele wysłali wiadomość o aktualnej sytuacji w przedszkolu. W sobotę 28.11.2020r. o północy skończyła się kwarantanna dzieci i osób z personelu, które w tygodniu poprzedzającym kwarantannę miały kontakt z zakażonym dzieckiem. 

Życzę Państwu dobrego zdrowia i proszę o odczytywanie wiadomości ze skrzynek grupowych. 

Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE !!!

Ze względu na procedurę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy, aby rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola nie przepuszczali innych rodziców przez drzwi wejściowe. Przypominamy, że w szatni może znajdować się: parter 5-7 rodziców, I piętro 5-7 rodziców, II piętro 5 rodziców.

Samowolne wchodzenie do przedszkola powoduje brak kontroli nad ilością osób w szatni przez co nie zachowujemy bezpiecznego społecznego dystansu. Prosimy również, aby w przestrzeni wspólnej przestrzegać zasady noszenia maseczek.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 września 2020r. dzieci przyprowadzamy do godz. 8:15.

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                        Dyrektor przedszkola z pracownikami

 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu


od 1 września 2020r. zamieszczoną w zakładce "01.09.2020r."

 

1 WRZEŚNIA 2020 ROKU ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W związku z powrotem dzieci do przedszkola  w okresie pandemii i wzmożonego reżimu sanitarnego poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w placówce od dnia 1 września 2020 roku:

1.Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko – bez żadnych objawów chorobowych;

2. Ze względów organizacyjnych dzieci do przedszkola  przyprowadzane są do godziny 8.15;

3. Do przedszkola nie wchodzimy kodem, który obowiązywał dotychczas, natomiast:

  • Od godziny 6.00 do godziny 7.00 dzwonimy na przycisk – parter,
  • Od godziny 7.00 do godziny 8.15 dzwonimy na przycisk odpowiadający piętru na którym znajdują się poszczególne grupy wiekowe,
  • Od godziny 14.00 dzwonimy na poszczególne piętra, tam gdzie znajdują się grupy, do których uczęszczają dzieci;

4. Rodzice oraz dzieci, które ukończyły 4 lata wchodząc i wychodząc z przedszkola mają założone  maseczki. Obowiązek zapewnienia maseczek leży po stronie rodziców;

5. Rodzice wchodzący do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, który znajduje się po prawej stronie drzwi przy wejściu do przedszkola;

6. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica lub upoważnioną do odbioru dziecka inną osobę;

7.Rodzice wchodzą do przestrzeni przedszkola (klatka schodowa), kierując się odpowiednio na piętro, gdzie znajduje się szatnia dziecka. Rodzice rozbierają dziecko  i tam przekazują je pod opiekę osobie, która pełni dyżur w szatni. Następnie opuszczają szatnię i przedszkole, umożliwiając innym rodzicom lub opiekunom pozostawienie dziecka w przedszkolu;

8. Rodzice zachowują odstęp  1,5 m od innych rodziców oraz pozostałych pracowników przedszkola;

9. Rodzice zobowiązani są o dopełnienie obowiązku uaktualnienia numerów telefonów oraz adresów mailowych;

10. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów z przedszkola;

11. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie ma możliwości wejścia na przedszkolny plac zabaw;

12. Do przedszkola nie przynosimy żadnych zabawek, przytulanek  oraz maskotek. W workach znajdują się tylko niezbędne rzeczy tj.: bielizna, rzeczy na zmianę, paputki – nie obuwie typu crocs !!!,  chusteczki higieniczne, mokre chusteczki;

13. Nie przynosimy do przedszkola własnych ręczników oraz przyborów do mycia zębów;

14. Nie przedłużamy rozstań, wyjaśniamy dzieciom w domu zasady postępowania w związku z pandemią;

15. Pierwszego dnia przynosimy podpisane oświadczenie – zgodę  na pomiar temperatury u dziecka, oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola (zostaną przesłane przez portal iprzedszkole);

 

                                                                                                                            
 

UWAGA RODZICE !!!

 

  W związku ze wzrostem cen żywności, po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i zgody Organu Prowadzącego, którym jest Miasto Poznań, Dyrektor Przedszkola informuje o podwyższeniu stawki żywieniowej.


 Od miesiąca marca 2020 roku stawka żywieniowa wynosić będzie 8,00 zł.

 

 

    

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Państwo przypominamy, że od stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Opłata pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni). Naliczanie opłaty następuje na podstawie ilości dni obecnych w przedszkolu w danym miesiącu. W związku z tym nie ma odliczeń za dni nieobecności dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) przypisane do każdego dziecka podane w zestawieniu opłat do 10 dnia każdego miesiąca,
w którym Państwo otrzymali informację o wysokości naliczeń.

Liczone są jak do tej pory, pełne godziny pobytu, zgodnie z  Uchwałą  NR XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  9 lipca 2019 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r.poz.6760).

 

 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać wpojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi