Aktualności

Ogłoszenia

 

  Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej

przedszkola, na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie.

 

 

 UWAGA RODZICE - WAŻNA INFORMACJA !!!

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Wszystkich rodziców, których dzieci chodziły do przedszkola
w miesiącu sierpniu
prosimy o pilne uregulowanie opłaty za przedszkole.

Termin minął dnia 10.09.2019r.

 

 

         

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Państwo przypominamy, że od stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt
i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Opłata pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni). Naliczanie opłaty następuje na podstawie ilości dni obecnych w przedszkolu w danym miesiącu. W związku z tym nie ma odliczeń za dni nieobecności dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) przypisane do każdego dziecka podane w zestawieniu opłat do 10 dnia każdego miesiąca,
w którym Państwo otrzymali informację o wysokości naliczeń.

Liczone są jak do tej pory, pełne godziny pobytu, zgodnie z  Uchwałą  NR XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia
9 lipca 2019 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r.poz.6760).

 

 

 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w

pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi