Aktualności

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA

Poniżej podajemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli publicznych  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania  przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 marca do 24 marca 2020r.
od 22 czerwca do 25 czerwca 2020r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 09 kwietnia 2020r. godz. 12:00 3 lipca 2020r. godz. 12:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 09 kwietnia  do 16 kwietnia 2020r.
od 03 lipca do 07 lipca 2020r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 kwietnia 2020r. godz. 12:00 09 lipca 2020r. godz. 12:00

 

Więcej informacji na:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

     

Ogłoszenia

 

Komunikat z dnia 26.03.2020r.

 

Uwaga Rodzice!

 

W dniu wczorajszym zostały utworzone (dla tych grup, które jeszcze ich nie miały) skrzynki grupowe, przez które odbywa się komunikacja z nauczycielami poszczególnych grup. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wiadomościami wysłanymi przez iprzedszkole (grupy: Żabki, Liski, Jeżyki, Misie) i postąpienie zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości.

Dyrektor Przedszkola nr 69

 

 

 

Komunikat z dnia 25.03.2020r. 

 

Uwaga Rodzice!

 

W związku z zawieszeniem zajęć i kształceniem na odległość - nowe regulacje prawne. W przypadku naszego przedszkola, przesyłamy wszystkim rodzicom wiadomości z grupowego e-maila z materiałami do pracy, z uwzględnieniem podstawy programowej.

 

Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola nr 69

 

 

 

Komunikat z dnia 24.03.2020r.

 

REKRUTACJA 2020/2021

 

UWAGA RODZICE!

W dniu dzisiejszym, tj. 24.03.2020r., kończy się podstawowy etap rekrutacji. Oryginały dokumentów (w wersji papierowej) należy dostarczyć do placówki najpóźniej do 27.03.2020r.

Przedszkole wyznacza następujące dni i godziny przyjmowania wniosków:

25.03.2020r. (środa) godz. 9:00-12:00

27.03.2020r. (piątek) godz. 11:00 - 16:30

 

Drodzy Państwo, w związku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, i z uwagi na ogłoszoną epidemię, prosimy o wrzucanie dokumentów do skrzynki, która wystawiona będzie przed drzwiami przedszkola. Po pozostawieniu dokumentów prosimy o zadzwonienie domofonem do sekretariatu i poinformowanie pracownika, że do skrzynki został złożony wniosek.

 

Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola nr 69

 

 

 

Komunikat z dnia 22.03.2020r.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż przedszkole pozostaje zamknięte  do 10.04.2020r.

Dyrektor Przedszkola nr 69

 

 

 

Komunikat z dnia 18.03.2020r.

 

Drodzy Rodzice,

w zakładce "Propozycje zadań dla dzieci'' - będziemy umieszczać propozycje zabaw i zadań, które możecie realizować w dziećmi w domu. Dodatkowo nauczycielki będą przesyłać na skrzynki grupowe (jeśli takie istnieją) karty pracy lub inne materiały do wykorzystania.

 

 

 

!!!!!!! KOMUNIKAT Z DNIA 16.03.2020r. !!!!!!!!!

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zarówno wnioski jak i pozostałe oświadczenia będące potwierdzeniem spełniania kryteriów, można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub najlepiej przesłać do placówki pierwszego wyboru, skan podpisanego wniosku wraz załącznikami. W związku z tym zawieszamy dyżur, który miał się odbywać  w dniach: 18 i 19 marca. Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginałów dokumentów do przedszkola, jednak o terminie, kiedy będzie można to zrobić, poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie internetowej strony przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że przedszkole jest zamknięte do 25.03.2020r. (włącznie).

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 69

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

 

W ZWIĄZKU Z REKOMENDACJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 69 W POZNANIU ZAWIESZA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU (ZAMYKA PRZEDSZKOLE) NA OKRES OD 11 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 (DWA TYGODNIE).

 

Ponadto Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka , klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U.z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną informujemy, iż Dyrektor przedszkola wyznacza następujące dni do złożenia wniosków rekrutacyjnych lub pobrania zaświadczeń o zamknięciu placówki:

 18.03.2020r. (środa), godz. 8:00-12:00

19.03.2020r. (czwartek), godz. 12:00-16:00

Wnioski, oświadczenia, potwierdzenia spełniania kryteriów można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesłać do placówki (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami. Wysłanie skanu nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z czym konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów do przedszkola w wyżej wymienionych terminach.

 

Prosimy o mailowe powiadomienie naszej placówki o fakcie wysłania wniosku pocztą. Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procesu rekrutacji będziemy Państwa o tym na bieżąco informować, w związku z tym prosimy śledzić naszą stronę internetową.

 

link do strony naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/podanie

 

                                                                          Agnieszka Janicka

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE !!!

 

 

Zachowując szczególne środki ostrożności związane z higieną i ogłoszonymi przez MEN rekomendacjami dotyczącymi zagrożeniem koronawirusem, dyrektor przedszkola wprowadza zakaz mycia zębów przez dzieci do odwołania.

W związku z tym prosimy o zabranie kubeczków, szczoteczek i ręczników do domu.

 

                                                                                                                                  
 

UWAGA RODZICE !!!

 

  W związku ze wzrostem cen żywności, po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i zgody Organu Prowadzącego, którym jest Miasto Poznań, Dyrektor Przedszkola informuje o podwyższeniu stawki żywieniowej.


 Od miesiąca marca 2020 roku stawka żywieniowa wynosić będzie 8,00 zł.

 

 

 

Pomoc dla Jasia!!!!!

 

Drodzy Rodzice!

Jaś jest tegorocznym absolwentem naszego przedszkola, ma  6 lat i zdiagnozowano u niego guza pnia mózgu. Potrzebne jest natychmiastowe leczenie. Takiej szansy niestety w Polsce nie dają.

           Pomóc Jasiowi można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja "Kawałek Nieba"

https://www.kawalek-nieba.pl/jas-wozniak/?fbclid=IwAR2Wl7QBqRQ9uR-MEQzxPHnNCUnb-tqaGuLu2SmUomTas6pYYLbPXkitXFQ

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym " Kawałek Nieba "

Santander Bank

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem : " 2318 pomoc dla Jasia Woźniaka "

 

 Aukcje dla Jasia:

https://www.facebook.com/groups/1379297338906134/

 

Zbiórka przez Fundację Siepomaga:

https://www.siepomaga.pl/jasiek

 

    

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Państwo przypominamy, że od stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach. Opłata pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni). Naliczanie opłaty następuje na podstawie ilości dni obecnych w przedszkolu w danym miesiącu. W związku z tym nie ma odliczeń za dni nieobecności dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) przypisane do każdego dziecka podane w zestawieniu opłat do 10 dnia każdego miesiąca,
w którym Państwo otrzymali informację o wysokości naliczeń.

Liczone są jak do tej pory, pełne godziny pobytu, zgodnie z  Uchwałą  NR XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  9 lipca 2019 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r.poz.6760).

 

 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać wpojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi