Aktualności

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA

Poniżej podajemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli publicznych  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania  przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04 marca do 15 marca 2019r.
od 05 czerwca do 11 czerwca 2019r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandytatów niezakwalifikowanych 04 kwietnia 2019r. godz. 12:00 17 czerwca 2019r. godz. 12:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 04 kwietnia  do 09 kwietnia 2019r.
od 17 czerwca do 18 czerwca 2019r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 kwietnia 2019r. godz. 12:00 24 czerwca 2019r. godz. 12:00

 

Więcej informacji na:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

     

Ogłoszenia

DYŻUR WAKACYJNY

WAŻNA INFORMACJA !!!

Szanowni Państwo, przypominamy, że 11 czerwca 2019 roku mija termin składania

Potwierdzenia woli zapisu dziecka na wakacje.

 

 

 

                                                                        

                                          

!!!!!!   DYŻUR WAKACYJNY  !!!!!!

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Od 28 maja do 31 maja

2.

Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny

6 czerwca godz. 12:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia

do 11 czerwca

4.

Informacja o liście dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

13 czerwca godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny

17 czerwca godz. 12:00

 

 Po druk wniosku  oraz wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zapraszamy do sekretariatu placówki lub na strony:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UWAGA RODZICE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

W czasie upalnych dni prosimy, aby dziecko obowiązkowo miało nakrycie głowy.

 

 

             

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Państwo przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach. W związku z powyższym pierwsza wpłata rodziców nastąpi do 10 lutego 2019 r. za godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wg wcześniejszych wskazań rodziców ujętych w deklaracjach złożonych we wrześniu 2018 r.
 i ewentualnych późniejszych aneksach.

Liczone są jak do tej pory, pełne godziny pobytu, zgodnie z § 3 uchwały NR LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi