Aktualności

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA

Poniżej podajemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli publicznych  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania  przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04 marca do 15 marca 2019r.
od 05 czerwca do 11 czerwca 2019r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandytatów niezakwalifikowanych 04 kwietnia 2019r. godz. 12:00 17 czerwca 2019r. godz. 12:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 04 kwietnia  do 09 kwietnia 2019r.
od 17 czerwca do 18 czerwca 2019r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 kwietnia 2019r. godz. 12:00 24 czerwca 2019r. godz. 12:00

 

Więcej informacji na:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

DRZWI OTWARTE

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na drzwi otwarte naszego przedszkola,

w dn. 04.03.2019r. (poniedziałek) w godz. 15:00-17:00.

Prosimy o zabranie obuwia na przebranie.

Zapraszamy

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Drodzy rodzice serdecznie zapraszamy na zebrania:

grupa V "Misie" - 19.02.2019r. godz. 16:00

grupa VI "Wiewiórki" - 26.02.2019r. godz. 15:30

grupa VII "Króliczki" - 20.02.2019r. godz. 16:00

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Państwo przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach. W związku z powyższym pierwsza wpłata rodziców nastąpi do 10 lutego 2019 r. za godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wg wcześniejszych wskazań rodziców ujętych w deklaracjach złożonych we wrześniu 2018 r.
 i ewentualnych późniejszych aneksach.

Liczone są jak do tej pory, pełne godziny pobytu, zgodnie z § 3 uchwały NR LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 
 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki