Aktualności

Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA

Poniżej podajemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli publicznych  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania  przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04 marca do 15 marca 2019r.
od 05 czerwca do 11 czerwca 2019r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandytatów niezakwalifikowanych 04 kwietnia 2019r. godz. 12:00 17 czerwca 2019r. godz. 12:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 04 kwietnia  do 09 kwietnia 2019r.
od 17 czerwca do 18 czerwca 2019r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 kwietnia 2019r. godz. 12:00 24 czerwca 2019r. godz. 12:00

 

Więcej informacji na:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

     

Ogłoszenia

Drodzy Rodzice !

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności.

Wesołych świąt!

życzy:

Dyrektor z Pracownikami

Znalezione obrazy dla zapytania easter

 

UWAGA RODZICE SZEŚCIOLATKÓW !!!!!

Uprzejmie prosimy o odbiór dokumentu: "Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej", który będzie dostępny  dla Państwa w sekretariacie przedszkola od dnia 23.04.2019r. Dokumenty dotyczą dzieci sześcioletnich (oraz pięcioletnich na wniosek rodzica) z grupy VI "Wiewiórki" i  VII "Króliczki".

 

 

 

 

UWAGA NOWE INFORMACJE W SPRAWIE STRAJKU Z

DNIA

17.04.2019 ROKU.

 

Informujemy, że w związku z kontynuacją strajku przez nauczycieli i otrzymaniem zgody przez Organ Prowadzący na zawieszenie zajęć w  18.04.2019, 19.04.2019,23.04.2019 roku przedszkole będzie nieczynne.

 

W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i nieprzyprowadzanie w tych dniach dzieci
do przedszkola.

 Zajęcia z tenisa odbywają się zgodnie z planem.

 

 

UWAGA !

Informujemy, że w związku z kontynuacją strajku przez nauczycieli i otrzymaniem zgody przez Organ Prowadzący na zawieszenie zajęć w od dniach od 15.04.2019 roku do  17.04.2019 roku przedszkole będzie nieczynne.

W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i nieprzyprowadzanie w tych dniach dzieci
do przedszkola.

 

Uwaga Rodzice!!!

Informujemy, że w związku z kontynuacją strajku przez nauczycieli i otrzymaniem zgody
przez Organ Prowadzący na zawieszenie zajęć w dniach od 10.04.2019r do dnia 12.04.2019r przedszkole będzie nieczynne.

W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i nieprzyprowadzanie w tych dniach dzieci
do przedszkola.

Ze względu na dzisiejsze rozmowy z rządem prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej .

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

W związku z kontynuacją strajku przez nauczycieli i część personelu administracyjno-obsługowego dyrektor przedszkola wystąpił z wnioskiem do Organu Prowadzącego o zgodę
na zawieszenie zajęć w kolejnych dniach tj. od 10 kwietnia 2019 roku do dnia
12 kwietna 2019 roku.

 

 STRAJK

 

W związku z niespełnieniem postulatów związkowych przez stronę rządową,  pracownicy Przedszkola nr 69 przystępują
w dn. 8.04.2019r. do ogólnopolskiego strajku.

Prosimy wszystkich rodziców o wyrozumiałość.

 

 

 

UWAGA RODZICE !!!!

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem zgody przez Organ Prowadzący na zawieszenie zajęć w dniach 8,9 kwietnia 2019r. przedszkole będzie nieczynne.
W związku z tym, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci w tych dniach do przedszkola.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji, zarówno na poziomie krajowym i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie komunikatów.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLA NR 69

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 08.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników przedszkola zaplanowanym od dnia 08 kwietnia 2019r. nie jesteśmy w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi, co również wiąże się z brakiem możliwości przyjęcia pod opiekę do przedszkola jakiegokolwiek dziecka. Powołując się na § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 31 grudnia 2002r. ze zmianami, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor przedszkola wystąpił do Wydziału Oświaty z wnioskiem o zawieszenie zajęć dydaktycznych od dnia 08.04.2019r. do odwołania.

W związku z trwającymi w dalszym ciągu negocjacjami w sprawie wynagrodzeń dla pracowników  oświaty, prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej www.przedszkole69.com

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem

Agnieszka Janicka

 

 

 

 

 

KONKURS NA „NAJWIĘKSZEGO ZBIERACZA ZŁOTA”

 

Nasze Przedszkole po raz kolejny bierze udział w konkursie organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż na „Największego zbieracza złota”.

 

Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości złotych monet o nominałach 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy.

 

Konkurs trwa od 11 marca do 24 maja, a celem konkursu jest pozyskanie środków finansowych na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 czerwca, a dla zwycięskiej placówki przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz dyplom z tytułem „Największego zbieracza złota”.

 

 Monety prosimy wrzucać do pojemnika, który znajduje się w szatni na I piętrze 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Drodzy Państwo przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach. W związku z powyższym pierwsza wpłata rodziców nastąpi do 10 lutego 2019 r. za godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wg wcześniejszych wskazań rodziców ujętych w deklaracjach złożonych we wrześniu 2018 r.
 i ewentualnych późniejszych aneksach.

Liczone są jak do tej pory, pełne godziny pobytu, zgodnie z § 3 uchwały NR LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 
 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi