Aktualności

Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA

Poniżej podajemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli publicznych  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2018/2019 

Lp. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania  przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 lutego do 2 marca od 30 kwietnia do 9 maja
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandytatów niezakwalifikowanych 22 marca godz. 12:00 17 maja godz. 12:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22 marca do 26 marca od 17 maja do 21 maja
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29 marca godz. 12:00 25 maja godz. 12:00

 

Więcej informacji na:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Ogłoszenia

 

DRODZY RODZICE !!!

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się w naszym przedszkolu:

28.02.2018 r. (środa)  w godzinach: 15:30-17:30

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania cat and dog

 

ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA 

W DNIACH OD 18 stycznia DO 12 lutego ORGANIZUJEMY W NASZYM PRZEDSZKOLU ZBIÓRKĘ DARÓW DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA PRZY UL. BUKOWSKIEJ W POZNANIU.
SZCZEGÓLNIE POTRZEBNE SĄ: KARMA MOKRA (W PUSZKACH), KARMA SUCHA, STARE KOCE, RĘCZNIKI.

 

RAZEM POMÓŻMY ZWIERZĘTOM!

 

KAŻDA POMOC SIĘ LICZY!

 

Dary prosimy składać do pojemnika na parterze.

 

 

DRODZY RODZICE!!!

Przekazujemy informacje w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIX/679/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Poza czasem wymienionym w §1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/866/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2017r.wprowadza się następującą zmianę: w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu;„Opłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy dzieci w wieku do lat 5”

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

  

  

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi