Aktualności

Ogłoszenia

 

Image result for christmas tree  

Drodzy Rodzice! 

 Serdecznie zapraszamy Was na spotkania przy choince, które odbędą się według poniższego harmonogramu:

Grupa I "Liski" - 19.12.2017r., godz. 15:00

Grupa II "Jeżyki" - 21.12.2017r., godz. 15:00

Grupa III "Misie" - 14.12.2017r., godz. 15:00

Grupa IV "Wiewiórki" - 12.12.2017r., godz. 15:00

Grupa V "Króliczki" - 15.12.2017r., godz. 15:30

Grupa VI "Rybki" - 19.12.2017r., godz. 15:30

Grupa VII "Kotki" - 14.12.2017r., godz. 15:30

 

 

DRODZY RODZICE!!!

Przekazujemy informacje w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIX/679/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. Poza czasem wymienionym w §1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/866/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2017r.wprowadza się następującą zmianę: w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu;„Opłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy dzieci w wieku do lat 5”

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

  

  

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

              Przez cały rok szkolny zbieramy nakrętki dla chorej Stefanii z Szamotuł. Nakrętki prosimy składać w pojemniku (w szatni) na pierwszym piętrze.   

 

Obraz znaleziony dla: nakrętki  

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi